Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe en wanneer ik informatie verzamel, gebruik en deel wanneer u een item van mij koopt, contact met mij opneemt of op andere wijze gebruik maakt van mijn diensten via Shopify.com of haar gerelateerde sites en diensten.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van derden die ik niet in eigendom of beheer heb, met inbegrip van Shopify of diensten van derden waartoe u zich toegang verschaft via Shopify. U kunt het Shopify Privacybeleid raadplegen om meer te weten te komen over het privacybeleid van Shopify.

Informatie die ik verzamel


Om uw bestelling uit te voeren, moet u mij bepaalde informatie geven, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens en de gegevens van het product dat u bestelt. U kunt er ook voor kiezen om mij aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld voor een aangepaste bestelling), als u rechtstreeks contact met mij opneemt.

Waarom ik uw gegevens nodig heb en hoe ik ze moet gebruiken


Ik vertrouw op een aantal rechtsgrondslagen om uw informatie te verzamelen, te gebruiken en te delen, waaronder:

 • als dat nodig is om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik uw gegevens gebruik om uw bestelling uit te voeren, om geschillen te beslechten of om klantenondersteuning te bieden;
 • wanneer u uw bevestigende toestemming heeft gegeven, die u te allen tijde kunt intrekken, bijvoorbeeld door u in te schrijven op mijn mailinglijst;
 • indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over uw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving;
 • en als dat nodig is voor het doel van mijn legitieme belangen, als die legitieme belangen niet worden overschaduwd door uw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van mijn diensten. Ik gebruik uw informatie om de door u gevraagde diensten te leveren en in mijn legitieme belang om mijn diensten te verbeteren; en 2) het naleven van de

Winkelbeleid en gebruiksvoorwaarden. Ik gebruik uw gegevens indien nodig om te voldoen aan mijn verplichtingen onder het Shopify Beleid en de Gebruiksvoorwaarden.

Delen en bekendmaken van informatie


Informatie over mijn klanten is belangrijk voor mijn bedrijf. Ik deel uw persoonlijke informatie om zeer beperkte redenen en in beperkte omstandigheden, als volgt:

 • Winkelen. Ik deel informatie met Shopify als dat nodig is om u mijn diensten aan te bieden, aangezien mijn webshop wordt gehost op hun platform.
 • Dienstverleners. Ik schakel bepaalde vertrouwde derden in voor het uitvoeren van functies en het leveren van diensten aan mijn winkel, zoals bezorgbedrijven of betalingsproviders. Ik zal uw persoonlijke gegevens met deze derden delen, maar alleen voor zover dat nodig is om deze diensten uit te voeren.
 • Zakelijke overdrachten. Als ik mijn bedrijf verkoop of samenvoeg, mag ik uw gegevens in het kader van die transactie openbaar maken, maar alleen voor zover de wet dat toestaat.


Naleving van de wetten.

Ik mag uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik er te goeder trouw van overtuigd ben dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is: (a) te reageren op juridische procedures of op verzoeken van de overheid; (b) mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid af te dwingen; (c) fraude en andere illegale activiteiten, veiligheid of technische kwesties te voorkomen, te onderzoeken en aan te pakken; of (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

Bewaring van gegevens

Ik bewaar uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om u te voorzien van mijn diensten en zoals beschreven in mijn Privacybeleid. Ik kan echter ook verplicht worden om deze informatie te bewaren om te voldoen aan mijn wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten af te dwingen. Op basis van de fiscale wetgeving moet ik bepaalde gegevens ten minste 7 jaar bewaren.

Ik kan uw gegevens opslaan en verwerken via externe hostingdiensten in de VS en andere rechtsgebieden. Als gevolg hiervan kan ik uw persoonlijke gegevens overdragen aan een rechtsgebied met andere wetten op het gebied van gegevensbescherming en overheidstoezicht dan uw rechtsgebied. Als ik wordt geacht informatie over u buiten de EU over te dragen, vertrouw ik op het Privacy Schild als wettelijke basis voor de overdracht, aangezien Google Cloud is gecertificeerd door het Privacy Schild. Bovendien zijn volgens Shopify alle gegevens die zij opslaan gecodeerd.


Uw rechten

Als u in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten in het algemeen van toepassing zijn, gelden bepaalde rechten slechts in bepaalde beperkte gevallen. Ik beschrijf deze rechten hieronder:

 • Toegang. U kunt het recht hebben op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke informatie die ik over u heb, door contact met mij op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Wijzigen, beperken, verwijderen. U kunt ook het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te beperken of te verwijderen. Bij gebrek aan uitzonderlijke omstandigheden (zoals wanneer ik verplicht ben om gegevens op te slaan om juridische redenen) zal ik uw persoonlijke informatie in het algemeen op verzoek verwijderen.
 • Bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van sommige van uw gegevens op basis van mijn legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten van mij nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik uw persoonlijke informatie verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om die informatie te blijven gebruiken of als dat om juridische redenen nodig is.
 • Klaagt u maar. Als u in de EU verblijft en u wilt uw bezorgdheid uiten over mijn gebruik van uw informatie (en zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten die u heeft), hebt u het recht om dit te doen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe kunt u contact met mij opnemen

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Roksana Zygar, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u contact met mij opnemen via roksana@matuu.eu. U kunt mij ook mailen op: